U skladu sa ciljevima i aktivnostima Fondacije (član 6. stav 1. tačka 2., i član 7. stav 1. tačka 5. Statuta) Fondacija za zaštitu životne sredine „Jasen“ raspisuje

KONKURS

za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine

Fondacija „Jasen“ (u daljem tekstu: Fondacija) u skladu sa finansijskim planom i mogućnostima u budžetskoj 2023. godini, finansira i sufinansira najmanje pet škola na teritoriji AP Vojvodine, za projekat izgradnje ili pokretanje školske bašte, kao mesto i mogućnost obrazovno-vaspitnog prostora za školsku decu.

child_care Za predškolske ustanove pogledajet naš konkurs za finansiranje bašte u vrtićima.
Raspored sredstava

Pravo na učestvovanje na konkursu imaju osnovne i srednje škole na teritoriji AP Vojvodine, koje će kao jedan od ciljeva naznačiti da ovaj projekat ima za cilj unapređivanje i uvođenje novih metoda u nastavi i dugotrajnu brigu i čuvanje same školske bašte kao jedan od načina probuđivanja ekološke svesti učenika.

Sredstva u vrednosti od 300.000,00 dinara namenjena su za finansiranje i sufinansiranje sledećih prioriteta:

 1. Modernizacija obrazovno-vaspitnog rada
 2. Usaglašavanje obrazovanja sa praktičnim metodama
 3. Negovanje multikulturalnosti, interkulturalnosti i tradicije između učenika raznih nacionalnih manjina putem praktičnog rada
 4. Prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja
 5. Podsticanje vannastavnih aktivnosti
 6. Rad u prirodi, razvijanje ekološke svesti učenika

Svaka ustanova koja bude odabrana za učešće u programu dobija najviše do 60.000,00 dinara od ukupne vrednosti. Dodeljenja sredstva važe za planirani period projekta. Ako je realizacija programa uspešna, škola ima mogućnost na dodelu sredstava i za sledeći projekat. Ukoliko ne dođe do realizacije programa Fondacija ima pravo na oduzimanje dodeljenih sredstava.

Ako su u pitanju gradske škole bez zelenih površina, mogućnost za konkurisanje takođe postoji. Konkurs se dodeljuje i za finansiranje školskih bašta na betonskim površinama (saksijske biljke, viseće bašte, vertikalne bašte i sl.)

Uslovi za učešće na konkursu:

Članove komisije u ⅔ čine radnici škole u stalnom radnom odnosu, dok ⅓ mogu da čine treća lica. Predsednik komisije dužan je da bude u kontaktu sa upraviteljem Fondacije.

Odgovornosti komisije:

Kriterijumi za dodelu sredstava:
 1. Uticaj predloženog projekta
 2. Odgovornost na temu projekta
 3. Kompetentnost predlagača, prethodno iskustvo
 4. Uključivanje ideja i planova učenika
Sugestije za uspešno konkurisanje:

Napomena: Školska bašta mora da se čuva i neguje na nedeljnom nivou kako bi se izbegao pad u održivosti bašte. U toku školske godine realizator projekta je odgovoran da vodi dnevnik aktivnosti koji sadrži slike i dokumentaciju o radu. A na kraju realizacije projekta dnevnik se predaje upravitelju Fondacije, uključujući i ocenu komisije kao i utiske najmanje tri učenika.

help_outline Za više informacija pročitajte naš vodič za prijavu na konkurs.
Potrebna dokumentacija:
 1. Obrazac o prijavi (uredno popunjen, u elektronskoj formi)
 2. Projekat plan sa ciljevima i misijom projekta
 3. Finansijski plan
Podnošenje prijave na konkurs

Prijava na konkurs se podnosi isključivo u elektronskoj formi na adresi jasen.org.rs/form/konkurs-za-finansiranje-skolske-baste.

Konkurs je otvoren od 12.12.2022. godine do 14.02.2023. godine.

Rok za realizaciju projekta

Od dana zaključenja ugovora do 31.05.2024. godine.

Rok za slanje dnevnika aktivnosti, ocene komisije i utisaka učenika najkasnije do 30.06.2024. godine.

Dokumentacija koja se ne uzima u razmatranje:
Dodela sredstava

Članovi upravnog odbora Fondacije vrše stručni pregled podnetih prijava, vrednuju projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u konkursu i donose konačnu rang listu.

Odluka o dodeli sredstava se objavljuje na internet stranici Fondacije.

Obaveštenje o rezultatima konkursa dostavlja se svim prijavljenim školama.

printŠtampana verzija list_altMaterijal za prijavu editOnline prijava

Više informacija o konkursu mogu se dobiti preko e-mail adrese info@jasen.org.rs.

Aleksandra & Gabor
Aleksandra DulićGabor Sabo