Fondacija za zaštitu životne sredine „Jasen” je neprofitna, nevladina organizacija sa sedištem u Bajmoku.

Naš cilj kao organizacije za zaštitu životne sredine je da promovišemo i unapredimo zaštitu prirode, kao i da rekonstruišemo, obnovimo i oporavimo staništa koja su ključna za uravnoteženu floru i faunu. Obraćamo se društvu sa ciljem da ukažemo ljudima koji žive na ovim prostorima na to da je potrebno promeniti navike kako bi se postigla održiva upotreba i očuvanje prirodnih resursa i poboljšalo upravljanje otpadnim materijama.

Sve to je od suštinske važnosti za nas, međutim, okosnica Fondacije „Jasen” je naša odlučnost da informišemo i obrazujemo širu javnost, posebno decu i omladinu, o važnosti očuvanja i zaštite životne sredine i prirode.

Više o našoj fondaciji

Aktuelni projekti

Konkurs za finansiranje školske bašte
Konkurs za finansiranje školske bašte

Fondacija „Jasen” raspisuje konkurs za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine. I ove godine biće podeljeno ukupno 300.000,00 dinara odabranim školama, do 60.000,00 dinara po školi (raspored sredstava).

Konkurs je otvoren do 14. februara 2023. godine (podnošenje prijave).

event
Detaljnije
Konkurs za finansiranje bašte u vrtićima
Konkurs za finansiranje bašte u vrtićima

Fondacija „Jasen” raspisuje konkurs za finansiranje pokretanja bašte u predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine. U prvom krugu biće podeljeno ukupno 100.000,00 dinara odabranim vrtićima, do 25.000,00 dinara po vrtiću (raspored sredstava).

Konkurs je otvoren do 14. februara 2023. godine (podnošenje prijave).

event
Detaljnije

Svi projekti

Naš tim

Hermina Olah Vaš
predsednik upravnog odbora, suosnivač
Atila Olah
član upravnog odbora, suosnivač
Aleksandra Dulić
član upravnog odbora
Gabor Sabo
upravitelj
Čongor Rafai
saradnik