Fondacija za zaštitu životne sredine „Jasen” je neprofitna, nevladina organizacija sa sedištem u Bajmoku.

Naš cilj kao organizacije za zaštitu životne sredine je da promovišemo i unapredimo zaštitu prirode, kao i da rekonstruišemo, obnovimo i oporavimo staništa koja su ključna za uravnoteženu floru i faunu. Obraćamo se društvu sa ciljem da ukažemo ljudima koji žive na ovim prostorima na to da je potrebno promeniti navike kako bi se postigla održiva upotreba i očuvanje prirodnih resursa i poboljšalo upravljanje otpadnim materijama.

Sve to je od suštinske važnosti za nas, međutim, okosnica Fondacije „Jasen” je naša odlučnost da informišemo i obrazujemo širu javnost, posebno decu i omladinu, o važnosti očuvanja i zaštite životne sredine i prirode.

Više o našoj fondaciji

Aktuelni projekti

Takmičenje u kompostiranju
Takmičenje u kompostiranju

Fondacija „Jasen” organizuje takmičenje u kompostiranju pod motom „Kralj kompostiranja” za osnovne škole na teritoriji AP Vojvodine. Cilj takmičenja je da učenici naprave što više komposta do kraja školske 2019/2020 godine.

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2019. godine (podnošenje prijave).

event
Detaljnije

Svi projekti

Naš tim

Hermina Olah Vaš
predsednik upravnog odbora, suosnivač
Atila Olah
član upravnog odbora, suosnivač
Aleksandra Dulić
član upravnog odbora
Gabor Sabo
upravitelj