Osnovni podaci

Naziv: Fondacija za zaštitu životne sredine „Jasen”
Skraćeni naziv: Fondacija „Jasen”
Matični broj: 28830386
PIB: 110200183
Datum osnivanja: 26.7.2017
Datum registrovanja: 28.8.2017

Kontakt podaci

Web sajt: jasen.org.rs
E-mail: info@jasen.org.rs
Sedište: JNA 74,
24210 Bajmok
Adresa za prijem pošte: Senćanska 51,
24220 Čantavir

Računi u banci

Tekući račun u Raiffeisen banci:

Broj računa: 265-2410310004630-76

Devizni račun u Raiffeisen banci:

Broj računa: 265-1000000195076-24
IBAN: RS35 2651 0000 0019 5076 24
SWIFT/BIC: RZBSRSBG

Osnivački dokumenti

Svi ostali dokumenti su dostupni ovde.

Ostali podaci

Podaci registrovani kod Agencije za privredne registre: