U skladu sa ciljevima i aktivnostima Fondacije (član 6. stav 1. tačka 2., i član 7. stav 1. tačka 5. Statuta) Fondacija za zaštitu životne sredine „Jasen” raspisuje

KONKURS

za finansiranje pokretanja bašte u predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine

Fondacija „Jasen“ (u daljem tekstu: Fondacija) u skladu sa finansijskim planom i mogućnostima u budžetskoj 2019. godini, finansira i sufinansira najmanje tri predškolske ustanove na teritoriji AP Vojvodine, za projekat izgradnje ili pokretanje bašte, kao mesto i mogućnost obrazovno-vaspitnog prostora za decu.

Raspored sredstava

Pravo na učestvovanje na konkursu imaju predškolske ustanove na teritoriji AP Vojvodine, koje će kao jedan od ciljeva naznačiti da ovaj projekat ima za cilj unapređivanje i uvođenje novih metoda u nastavi ali i dugotrajnu brigu i čuvanje same bašte kao jedan od načina probuđivanja ekološke svesti dece.

Sredstva u vrednosti od 60.000,00 dinara namenjena su za finansiranje i sufinansiranje sledećih prioriteta:

 1. Modernizacija obrazovno-vaspitnog rada
 2. Usaglašavanje obrazovanja sa praktičnim metodama
 3. Negovanje multikulturalnosti, interkulturalnosti i tradicije između dece raznih nacionalnih manjina putem praktičnog rada
 4. Rad u prirodi, razvijanje ekološke svesti dece

Svaka ustanova koja bude odabrana za učešće u programu dobija do 20.000,00 dinara od ukupne vrednosti. Donacija važi za jednu školsku godinu. Ako je realizacija programa uspešna, ustanova ima mogućnost na donaciju i za sledeću školsku godinu. Ukoliko ne dođe do realizacije programa Fondacija ima pravo na oduzimanje dodeljenih sredstava.

Ako su u pitanju gradski vrtići bez zelenih površina, mogućnost za konkurisanje takođe postoji. Konkurs se dodeljuje i za finansiranje bašta na betonskim površinama (saksijske biljke, viseće bašte, vertikalne bašte i sl.).

Uslovi za učešće na konkursu:

Članove komisije u ⅔ čine radnici predškolske ustanove u stalnom radnom odnosu, dok ⅓ mogu da čine treća lica. Predsednik komisije dužan je da bude u kontaktu sa upraviteljem Fondacije.

Odgovornosti komisije:

Kriterijumi za dodelu sredstava:
 1. Uticaj predloženog projekta
 2. Odgovornost na temu projekta
 3. Kompetentnost predlagača, prethodno iskustvo
 4. Manji projekti koji imaju prostora za razvoj i proširenje mogu da budu u prednosti.

Napomena: Neophodno je jasno naznačenje glavnog cilja projekta (npr. ulepšavanje okoline, mesto kao izvor hrane za decu ili sl.)

Bašta mora da se čuva i neguje na nedeljnom nivou kako bi se izbegao pad u održivosti bašte. U toku školske godine realizator projekta je odgovoran da vodi dnevnik aktivnosti koji sadrži slike i dokumentaciju o radu.

Potrebna dokumentacija:
 1. Obrazac o prijavi (uredno popunjen, u elektronskoj formi)
 2. Projekat plan sa ciljevima i misijom projekta
 3. Finansijski plan
Podnošenje prijave na konkurs

Prijava na konkurs se podnosi isključivo u elektronskoj formi na adresi jasen.org.rs/form/konkurs-za-finansiranje-baste-u-vrticima.

Konkurs je otvoren od 03.02.2019. godine do 03.03.2019. godine.

Rok za realizaciju projekta

01.04.2019.–01.05.2020.

Rok za slanje dnevnika aktivnosti i ocene komisije najkasnije do 31.05.2020. godine.

Dokumentacija koja se ne uzima u razmatranje:
Dodela sredstava

Članovi upravnog odbora Fondacije vrše stručni pregled podnetih prijava, vrednuju projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u konkursu i donose konačnu rang listu.

Odluka o dodeli sredstava se objavljuje na internet stranici Fondacije.

Obaveštenje o rezultatima konkursa dostavlja se svim prijavljenim ustanovama.

Broj primljenih prijava: 8
Ukupan traženi iznos: 143.937,00din

Rezultati konkursa.

printŠtampana verzija list_altMaterijal za prijavu

Više informacija o konkursu mogu se dobiti preko e-mail adrese info@jasen.org.rs.

Aleksandra & Atila
Aleksandra DulićAtila Olah