Poštovani pčelari,

Obraćam vam se u ime Fondacije za zaštitu životne sredine „Jasen”. Kao novoosnovana organizacija, želimo da stupimo u saradnju sa drugim organizacijama i osobama iz našeg društva, u cilju poboljšanja zaštite životne sredine i zaštite prirode u Srbiji.

Smatramo da su pčele neophodan deo naše prirodne okoline pa nas interesuje, šta bi mogli da učinimo da vam pomognemo u zaštiti pčela, usklađeno sa našim ciljevima i aktivnostima (članovi 6. i 7. našeg statuta).

Kao primer, neke ideje gde bi naša fondacija mogla da pomogne su:

Organizacija javnih ”parkinga” za pčele/košnice. Na primer, fondacija bi po mogućnosti kupila zemljišta što bi pretvorili u livadu ili šumu povoljnu za pčelartsto. Članovi naše fondacije lično poznavaju osobe koje ulagaju u otkup zemljišta i pošumljavanje pa bi pokušali da izgradimo bezbednu okolinu za pčele.

Izrada platforme za praćenje livada. Na primer, web sajt gde bi mogli da unesete direktno na mapi katastarskih parcela, na kojoj parceli je posađena uljana repica, ili u kojoj šumi cveta bagrem. Ovakva baza podataka bi pomogla pčelarima da nađu idealno mesto za pčele, ili da izračunaju površinu livade u nekoj okolini.

Pčelarski kamion sa košnicama. Aplikacija.

Međutim, to su samo primeri — ukoliko imate bilo koju ideju ili znate za neki projekat gde bi mogli da pomognemo na nekakav način, vaše ideje pošaljite na info@jasen.org.rs.

S poštovanjem,

Atila
Atila Olah