Osnovna škola „Dušan Jeković”

Ruma,

Tim Začinska bašta je 2020. godine osvojio 1. mesto na konkursu. Projekat smo finansirali sa 68896 dinara.