Upravni odbor Fondacije „Jasen” doneo je odluku o rezultatima konkursa. Najbolji projekti su:

  1. Bašta vrtića „Palčica” — Novi Sad
  1. Eko bašta — Inđija
  2. Stonogicina bio-bašta — Mitrovica

Raspodela sredstava

Ove godine smo dobili samo tri prijave, pa umesto planiranih 60.000,00 dinara finansiramo ceo traženi iznos, odnosno 52.920,00 dinara. Raspodela sredstava je sledeća:

Rezultati ocenjivanja žirija

Članovi žirija su prvo samostalno ocenjivali vrtiće, a nakon toga smo normalizovali i sabrali bodove, te svaki vrtić dobije najmanje 3×1=3, a najviše 3×3=9 bodova.

Konačna rang-lista

Statistički podaci

Raspodela primljenih prijava po opštini:

Primljene prijave

Retrospektiva

Ove godine su naš konkurs videli tri puta više ljudi nego prošle godine. Ipak, umesto 8 prijava, ovog puta su se prijavili samo 3 vrtića. Smatramo da je razlog za ovo smanjenje broja prijava bio vanredno stanje, tj. COVID-19 pandemija.

Iako smo ove godine dobili manji broj prijava, planiramo da sledeće godine nastavimo naš godišnji konkurs za vrtiće.

Hermina, Aleksandra & Atila
Hermina Olah VašAleksandra DulićAtila Olah