Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Kikinda,

Tim Na krilima mašte do edukativne bašte je 2020. godine osvojio 1. mesto na konkursu. Projekat smo finansirali sa 69608 dinara.