Osnovna škola „Dr Đorđe Joanović”

Novo Miloševo, Maršala Tita 1

Tim Mini bio-bašta je 2019. godine osvojio 1. mesto na konkursu. Projekat smo finansirali sa 46754 dinara.

Komisija za izradu školske bašte:

  1. V. Štetin, predsednik komisije
  2. D. Ostojić
  3. L. Katona
  4. I. Vlahović
  5. D. Rajtarov
  6. A. Krstić