Upravni odbor Fondacije „Jasen” doneo je odluku o rezultatima konkursa. Najbolji projekti su:

  1. Mini bio-bašta – Novo Miloševo
  2. Školska bašta „Pavle” – Inđija
  3. Organska bašta „Čenejci” – Novi Sad
  4. Mala školska bašta – Stepanovićevo
  5. Banatska oaza mirisa i zdravlja – Zrenjanin
  6. Naša bašta — Hrtkovci

Raspodela sredstava

Pošto smo dobili mnogo dobrih prijava, odlučili smo da povećamo ukupan iznos finansiranja sa 360.000,00 dinara na 387.495,00 dinara. Raspodela sredstava je sledeća:

Rezultati ocenjivanja žirija

Članovi žirija su prvo samostalno ocenjivali škole, a nakon toga smo normalizovali i sabrali bodove, te svaka škola dobije najmanje 3×1=3, a najviše 3×44=132 bodova.

Konačna rang-lista.

Statistički podaci

Raspodela primljenih prijava po opštini:

Primljene prijave

Planiramo da raspišemo sličan konkurs i sledeće godine.

Hermina, Aleksandra & Atila
Hermina Olah VašAleksandra DulićAtila Olah