Osnovna škola „Dositej Obradović”

Sombor,

Tim Lekovita školska bašta „Dositejac” je 2020. godine osvojio 5. mesto na konkursu. Projekat smo finansirali sa 79495 dinara.