Fondacija „Jasen” organizuje takmičenje u kompostiranju pod motom „Kralj kompostiranja” za osnovne škole na teritoriji AP Vojvodine. Cilj takmičenja je da učenici naprave što više komposta do kraja školske 2019/2020 godine.

Uslovi takmičenja

Jedna škola može da ima najviše dva tima. Koordinator mora da bude iz nastavnog kadra škole. U prijavnom listu navedite imena takmičara odnosno članova tima, godinu starosti i razred članova. Jedan tim može da ima najviše 15 članova koji ne moraju da budu iste godine starosti.

Prijavljeni timovi su dužni da podnesu izveštaj o svom radu svakog kvartala na email adresu Fondacije. Izveštaj mora da obuhvata i fotografije. Na kraju školske godine će 5 najboljih i najuspešnijih timova posetiti članovi Fondacije. Prilikom posete timovi prezentacijom od 15 minuta treba da prikažu uspešnost i marljivost u svom radu.

Nagrade

Tim koji bude najuspešniji u svom radu dobija nagradu od 30.000,00 dinara od Fondacije. Nagradu može da iskoristi za kupovinu školskih sredstava. Neophodno je napraviti predračun u prodajnom objektu i dostaviti Fondaciji kako bi mogla da isplati iznos direktno prodajnom objektu.

Timove koji su manje uspešni očekuju manje nagrade.

Ciljevi takmičenja su sticanje novih znanja iz oblasti zaštite životne sredine, mogućnost upotrebe organskog otpada i sticanje praktičnog znanja iz biologije.

Podnošenje prijave na konkurs

Prijava na konkurs se podnosi isključivo u elektronskoj formi na adresi jasen.org.rs/form/takmicenje-u-kompostiranju.

Rok za prijavu: 01.11.2019.

Fondacija nudi mogućnost posete prijavljenim školama, tokom novembra, kako bi predstavnici Fondacije održali kratku prezentaciju o procesu i značaju kompostiranja.

Za više informacija pošaljite mail na adresu gabor@jasen.org.rs ili pozovite 065 221 98 76 (Gabor Sabo).

Gabor & Aleksandra
Gabor SaboAleksandra Dulić