Zbog neuspešne saradnje sa Gradskim muzejom Sombora, Fondacija „Jasen” odustaje od finansiranja igrališta.


Fondacija „Jasen” stupa u saradnju sa Gradskim muzejom Sombora za izgradnju dečijeg igrališta pored specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje”, kod muzeja Batinske bitke (mapa).

Muzej će organizovati izgradnju drvenog igrališta i vršiće redovnu kontrolu kvaliteta, kao i održavanje igrališta. Tabori Exteriors d.o.o. će vršiti radove na samoj izgradnji igrališta. Fondacija „Jasen” će finansirati troškove izgradnje u iznosu od 424.116,00 dinara.

Igralište će biti otvoreno za javnost, i planiramo je koristiti za organizovanje radionica i ostalih aktivnosti na temi zaštite životne sredine i zaštite prirode.

Lokacija

Igralište će biti između parkinga i platoa muzeja, sa leve strane glavne staze prema muzeju. To je 4. deo parcele upisanoj pod brojem 5196/1 u katastarskoj opštini Bezdan, opština Sombor. Način korišćenja zemljišta po katastru je ”javni park”.

Mapa

I: igralište; M: muzej; P: parking.

Elementi igrališta

Igralište će da sadrži sledeće elemente:

Drvena “stena” za penjanje: 14.280,00 din
Drvene kule sa drvenim podom: 228.480,00 din
Drvene rampe sa ljuljaškama: 39.984,00 din
Drveni most sa kanapom: 39.984,00 din
Drveni tobogan za platformu visine 140cm: 21.420,00 din
Klackalice (2 kom.): 15.708.00 din
Penjalica od konopaca: 5.712,00 din
Polukružna penjalica: 17.136,00 din
Polukružne drvene merdevina za penjanje: 11.424,00 din
Stepenice za penjanje sa drvenim toboganom: 29.988,00 din
Ukupno: 424.116,00 din

U gore navedene cene je uračunat PDV i troškovi montaže. Više informacije u ponudi br. 15/12/17.

Odluka o finansiranju

Fondacija „Jasen” je dana 27.12.2017. godine doneo odluku o finansiranju dečijeg igrališta. Dana 12.03.2018.

Atila
Atila Olah