Osnovna i srednja škola sa domom učenika „Petro Kuzmjak”

Ruski Krstur, Rusinska 63

Tim Pametna školska bašta je 2018. godine dobio specijalnu nagradu na konkursu. Projekat smo finansirali sa 51800 dinara.

Raspodela sredstava po finansijskom planu:

  • Laptop: 35.999,00 din.
  • UrbiGo pametna bašta: 8.499,00 din.
  • Dopuna (na godišnjem nivou): 4.300,00 din.
  • Troškovi nabavke i potrošni materijal: 3.000,00 din.

Komisija za izradu školske bašte:

  1. T. Katona, predsednik komisije
  2. J. Šomođi
  3. K. Sabadoš