Osnovna škola „Ivo Lola Ribar”

Sombor, Monoštorska 6a

Tim Lolina botanička bašta je 2018. godine osvojio 2. mesto na konkursu. Projekat smo finansirali sa 144923 dinara.

Raspodela sredstava po finansijskom planu:

 • Navodnjavanje: 35.487,00 din.
 • Sadni material, biljke, preparati: 34.657,00 din.
 • Materijal za leje: 16.400,00 din.
 • Prskalice, makaze, rukavice, sitni alat: 15.980,00 din.
 • Sto za manipulaciju: 14.000,00 din.
 • Kamenje, treset: 13.199,00 din.
 • Saksije, kutije za presađivanje: 9.600,00 din.
 • Materijal za kompostište: 5.600,00 din.

Komisija za izradu školske bašte:

 1. D. Babić, predsednik komisije
 2. S. Balać
 3. K. Đurđev
 4. M. Mudrinić
 5. T. Hinić
 6. A. Brzaković
 7. B. Ostojić