Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost” objekat „Bubamara”

Nadalj, Dr. Lazara Rakića 30

Tim Bubamarina oaza je 2019. godine osvojio 3. mesto na konkursu. Projekat smo finansirali sa 19800 dinara.

Komisija za izradu školske bašte:

  1. D. Miličić Trebaticki, predsednik komisije
  2. S. Sekeruš
  3. D. Knežević