Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Transparentnost

Raspoloživa sredstva

Trenutno stanje na tekućem računu Fondacije:

Donacije

Troškovi

Rad Fondacije je javan.

Statut Fondacije, Član 20. stav 1.