Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Strogi prirodni rezervat
Tesne jaruge

1
ZZPS

Izvod iz baze podataka „Zaštićena prirodna dobra / Granice područja” Zavoda za zaštitu prirode Srbije, geoSrbija sloj „Zaštićena područja / Zaštićena dobra (granice)”.

Tip i opis dobra: STPR (strogi prirodni rezervat)
Godina upisa: 1968
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.183.43.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

2
BioRaS

Izvod iz baze podataka „BIOloška RAznovrsnost Srbije” Istraživačke stanice „Petnica”.

BioRaS ID: 439
Kategorija: Rezervat prirode
Upisana površina: 2 ha 92 ar
Opština: Bajina Bašta