Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Močvara međunarodne važnosti
Stari Begej – Carska bara

1
RSIS

Izvod iz baze podataka Informacione službe Ramsarske konvencije (Ramsar Sites Information Service).

WDPA ID: 134953
RSIS broj: 819; izvor: ramsar.org/stari-begej-carska-bara-special-nature-reserve
Kategorija: Močvara međunarodne važnosti
Upisana površina: 17.67 km²
Datum upisa: 14.03.1996.
map GIS podaci

KML izvorni fajl: 134953.kml