Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Spomenik prirode
Stablo lipe „Mira”

1
ZZPS

Izvod iz baze podataka „Zaštićena prirodna dobra / Spomenik prirode – stabla” Zavoda za zaštitu prirode Srbije, geoSrbija sloj „Zaštićena područja / Zaštićena dobra (stabla)”.

Tip i opis dobra: SP (spomenik prirode)
Godina upisa: 1998
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.182.87.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

2
BioRaS

Izvod iz baze podataka „BIOloška RAznovrsnost Srbije” Istraživačke stanice „Petnica”.

BioRaS ID: 268
Kategorija: Spomenik prirode / Prirodni spomenik
Upisana površina: 4 ar 81 m²
Opština: Bogatić
Ekološka mreža: Milovan Jakšić,Badovinci