Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Spomenik prirode
Stablo hrasta lužnjaka – Vraneši

1
ZZPS

Izvod iz baze podataka „Zaštićena prirodna dobra / Spomenik prirode – stabla” Zavoda za zaštitu prirode Srbije, geoSrbija sloj „Zaštićena područja / Zaštićena dobra (stabla)”.

Tip i opis dobra: SP (spomenik prirode)
Godina upisa: 1997
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.182.86.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

2
WDPA

Izvod iz Svetske baze zaštićenih područja (World Database on Protected Areas).

WDPA ID: 555589040
Kategorija: Spomenik prirode
IUCN kategorija: III (spomenik prirode)
Godina upisa: 1997
map GIS podaci

KML izvorni fajl: 555589040.kml.

3
BioRaS

Izvod iz baze podataka „BIOloška RAznovrsnost Srbije” Istraživačke stanice „Petnica”.

BioRaS ID: 263
Kategorija: Spomenik prirode / Prirodni spomenik
Upisana površina: 9 ar 62 m²
Opština: Vrnjačka Banja
Ekološka mreža: JP za gazdovanje zaštitnim šumama i obavljanje i razvoj komunalne delatnosti Beli izvor