Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Spomenik prirode
Stablo hrasta kitnjaka – Debela granica

1
ZZPS

Izvod iz baze podataka „Zaštićena prirodna dobra / Spomenik prirode – stabla” Zavoda za zaštitu prirode Srbije, geoSrbija sloj „Zaštićena područja / Zaštićena dobra (stabla)”.

Tip i opis dobra: SP (spomenik prirode)
Godina upisa: 1997
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.182.9.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

2
BioRaS

Izvod iz baze podataka „BIOloška RAznovrsnost Srbije” Istraživačke stanice „Petnica”.

BioRaS ID: 252
Kategorija: Spomenik prirode / Prirodni spomenik
Upisana površina: 1 ar 13 m²
Opština: Užice
Ekološka mreža: JP Srbijašume, Novi Beograd