Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Spomenik prirode
Samailski krajputaški hrastovi

1
ZZPS

Izvod iz baze podataka „Zaštićena prirodna dobra / Granice područja” Zavoda za zaštitu prirode Srbije, geoSrbija sloj „Zaštićena područja / Zaštićena dobra (granice)”.

Tip i opis dobra: SP (spomenik prirode)
Godina upisa: 2004
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.183.106.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

2
BioRaS

Izvod iz baze podataka „BIOloška RAznovrsnost Srbije” Istraživačke stanice „Petnica”.

BioRaS ID: 335
Kategorija: Spomenik prirode / Prirodni spomenik
Upisana površina: 79 ar 47 m²
Opština: Kraljevo
Ekološka mreža: Starešina crkve u Samailima