Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Park prirode
Rusanda

1
ZZPS

Izvod iz baze podataka „Zaštićena prirodna dobra / Granice područja” Zavoda za zaštitu prirode Srbije, geoSrbija sloj „Zaštićena područja / Zaštićena dobra (granice)”.

Tip i opis dobra: PP (park prirode)
Godina upisa: 2014
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.183.181.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

2
PZZP

Izvod iz baze podataka „Granice područja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji AP Vojvodine” Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, geoSrbija sloj „Zaštićena područja AP Vojvodine / Granice zaštićenih dobara”.

PZZP ID: 11
Tip i opis dobra: PP (park prirode)
Upisana površina: 1159.3 ha
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.302.49.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

3
WDPA

Izvod iz Svetske baze zaštićenih područja (World Database on Protected Areas).

WDPA ID: 555561724
Kategorija: Park prirode
IUCN kategorija: IV (zaštićeno stanište ili vrsta)
Upisana površina: 11.6 km²
Godina upisa: 2014
map GIS podaci

KML izvorni fajl: 555561724.kml.