Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Spomenik prirode
Pavlovićev hrast u Donjoj Trnavi

1
ZZPS

Izvod iz baze podataka „Zaštićena prirodna dobra / Spomenik prirode – stabla” Zavoda za zaštitu prirode Srbije, geoSrbija sloj „Zaštićena područja / Zaštićena dobra (stabla)”.

Tip i opis dobra: SP (spomenik prirode)
Godina upisa: 2003
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.182.109.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

2
BioRaS

Izvod iz baze podataka „BIOloška RAznovrsnost Srbije” Istraživačke stanice „Petnica”.

BioRaS ID: 307
Kategorija: Spomenik prirode / Prirodni spomenik
Upisana površina: 4 ar 69 m²
Opština: Niš
Ekološka mreža: JKP Mediana Niš