Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Specijalni rezervat prirode
Ludaško jezero

1
ZZPS

Izvod iz baze podataka „Zaštićena prirodna dobra / Granice područja” Zavoda za zaštitu prirode Srbije, geoSrbija sloj „Zaštićena područja / Zaštićena dobra (granice)”.

Tip i opis dobra: SRP (specijalni rezervat prirode)
Godina upisa: 2006
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.183.18.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

2
PZZP

Izvod iz baze podataka „Granice područja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji AP Vojvodine” Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, geoSrbija sloj „Zaštićena područja AP Vojvodine / Granice zaštićenih dobara”.

PZZP ID: 42
Tip i opis dobra: SRP (specijalni rezervat prirode)
Upisana površina: 850.27 ha
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.302.4.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

3
RGZ

Izvod iz baze podataka „Nacionalni parkovi i prirodni rezervati površine veće od 0.4 km²” Republičkog geodetskog zavoda, geoSrbija sloj „Zaštićena područja”.

Tip zaštićenog područja: Opšti i specijalni rezervati prirode
Podtip: Prirodni rezervat
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.362.92.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

4
WDPA

Izvod iz Svetske baze zaštićenih područja (World Database on Protected Areas).

WDPA ID: 328839
Kategorija: Rezervat prirode
IUCN kategorija: IV (zaštićeno stanište ili vrsta)
Upisana površina: 8.46 km²
Godina upisa: 1955
map GIS podaci

KML izvorni fajl: 328839.kml.

5
RSIS

Izvod iz baze podataka Informacione službe Ramsarske konvencije (Ramsar Sites Information Service).

WDPA ID: 68321
RSIS broj: 137; izvor: ramsar.org/ludasko-lake
Kategorija: Močvara međunarodne važnosti
Upisana površina: 5.93 km²
Datum upisa: 28.03.1977.
map GIS podaci

KML izvorni fajl: 68321.kml

6
BioRaS

Izvod iz baze podataka „BIOloška RAznovrsnost Srbije” Istraživačke stanice „Petnica”.

BioRaS ID: 412
Kategorija: Rezervat prirode
Upisana površina: 846 ha 33 ar
Opština: Subotica
Ekološka mreža: JP "Palić-Ludaš", Palić