Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Specijalni rezervat prirode
Kraljevac

1
ZZPS

Izvod iz baze podataka „Zaštićena prirodna dobra / Granice područja” Zavoda za zaštitu prirode Srbije, geoSrbija sloj „Zaštićena područja / Zaštićena dobra (granice)”.

Tip i opis dobra: SRP (specijalni rezervat prirode)
Godina upisa: 2009
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.183.122.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

2
PZZP

Izvod iz baze podataka „Granice područja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji AP Vojvodine” Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, geoSrbija sloj „Zaštićena područja AP Vojvodine / Granice zaštićenih dobara”.

PZZP ID: 41
Tip i opis dobra: SRP (specijalni rezervat prirode)
Upisana površina: 261.57 ha
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.302.41.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

3
RGZ

Izvod iz baze podataka „Nacionalni parkovi i prirodni rezervati površine veće od 0.4 km²” Republičkog geodetskog zavoda, geoSrbija sloj „Zaštićena područja”.

Tip zaštićenog područja: Opšti i specijalni rezervati prirode
Podtip: Prirodni rezervat
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajlovi: 1.362.48.wkt, 1.362.84.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

4
WDPA

Izvod iz Svetske baze zaštićenih područja (World Database on Protected Areas).

WDPA ID: 395443
Kategorija: Rezervat prirode
IUCN kategorija: IV (zaštićeno stanište ili vrsta)
Upisana površina: 2.64 km²
Godina upisa: 2009
map GIS podaci

KML izvorni fajl: 395443.kml.

5
BioRaS

Izvod iz baze podataka „BIOloška RAznovrsnost Srbije” Istraživačke stanice „Petnica”.

BioRaS ID: 416
Kategorija: Rezervat prirode
Upisana površina: 264 ha 30 ar
Opština: Kovin
Ekološka mreža: Udruženje sportskih ribolovaca Deliblatsko jezero