Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Strogi prirodni rezervat
Kosovski božur – Gazimestan

1
ZZPS

Izvod iz baze podataka „Zaštićena prirodna dobra / Granice područja” Zavoda za zaštitu prirode Srbije, geoSrbija sloj „Zaštićena područja / Zaštićena dobra (granice)”.

Tip i opis dobra: STPR (strogi prirodni rezervat)
Godina upisa: 1950
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.183.7.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

2
RGZ

Izvod iz baze podataka „Nacionalni parkovi i prirodni rezervati površine veće od 0.4 km²” Republičkog geodetskog zavoda, geoSrbija sloj „Zaštićena područja”.

Tip zaštićenog područja: Opšti i specijalni rezervati prirode
Podtip: Prirodni rezervat
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.362.11.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.