Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Spomenik prirode
Jurišina humka

1
ZZPS

Izvod iz baze podataka „Zaštićena prirodna dobra / Granice područja” Zavoda za zaštitu prirode Srbije, geoSrbija sloj „Zaštićena područja / Zaštićena dobra (granice)”.

Tip i opis dobra: NIR (naučno-istraživački rezervat)
Godina upisa: 1987
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.183.171.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

2
PZZP

Izvod iz baze podataka „Granice područja zaštićenih prirodnih dobara u postupku zaštite na teritoriji AP Vojvodine” Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, geoSrbija sloj „Zaštićena područja AP Vojvodine / Planirane granice zaštićenih dobara”.

Tip i opis dobra: SP (spomenik prirode)
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.301.6.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

3
WDPA

Izvod iz Svetske baze zaštićenih područja (World Database on Protected Areas).

WDPA ID: 555588966
Kategorija: Rezervat prirode
Godina upisa: 1987
map GIS podaci

KML izvorni fajl: 555588966.kml.

4
BioRaS

Izvod iz baze podataka „BIOloška RAznovrsnost Srbije” Istraživačke stanice „Petnica”.

BioRaS ID: 27
Kategorija: Spomenik prirode / Prirodni spomenik
Upisana površina: 17 ar 82 m²
Opština: Žabalj