Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Specijalni rezervat prirode
Jerma

1
ZZPS

Izvod iz baze podataka „Zaštićena prirodna dobra / Granice područja” Zavoda za zaštitu prirode Srbije, geoSrbija sloj „Zaštićena područja / Zaštićena dobra (granice)”.

Tip i opis dobra: SRP (specijalni rezervat prirode)
Godina upisa: 2014
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.183.185.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.

2
WDPA

Izvod iz Svetske baze zaštićenih područja (World Database on Protected Areas).

WDPA ID: 555561727
Kategorija: Rezervat prirode
IUCN kategorija: IV (zaštićeno stanište ili vrsta)
Upisana površina: 69.94 km²
Godina upisa: 2014
map GIS podaci

KML izvorni fajl: 555561727.kml.