Ez a dokumentum arra hivatott, hogy útmutatóként szolgáljon a pályázat megírásakor. Célunk továbbá, hogy a pályázók betekintést nyerjenek az alapítvány döntéshozatalának menetébe.

A pályázat elbírálásakor kizárólag a költségvetési és a kivitelezési tervek alapján döntünk. Figyelembe vesszük az intézmény körülményeit, de, ha tervet nem tartjuk elég jónak, akkor azok nem mérvadóak. Ezért azoknak a felsorolása, az iskola kontextusának felvázolása felesleges. A részletes kivitelezési terv nem garantálja azt, hogy a leírtak mind megvalósulnak, de a jelentkezésbe fektetett időt a motiváció mutatójának tekintjük. Ami előrevetíti a projekt sikerességének az esélyeit.

A költségvetési terv kidolgozottságának a mértékére nagy hangsúlyt fektetünk, két oknál fogva: egyfelől ez a terv támasztja alá a kért összeget, illetve kulcsfontosságú teljesítménymutató (KPI) is, amely előre vetíti a projekt sikerességének valószínűségét. Az általunk favorizált, részletes költségvetési tervek tartalmazzák az eszközök és a növények teljes listáját is. Az árakat egységekre lebontva, illetve a teljes összeget is feltüntetik. Ez a terv nem annyira a mi csapatunknak fontos, mint inkább magának az intézménynek. Így a kert kivitelezésének sikere nem felbecslésen, hanem kutatáson, tényleges információkon alapul.

Figyelembe vesszük, hogy egy meglevő projektet támogatunk-e vagy teljesen új törekvésről van szó. Az utóbbiakat nem részesítjük hátrányban, amennyiben részletes mind a költségvetési mind a kivitelezési terv. Gyakran előfordul, hogy a már meglevő kerteket fejleszteni kívánó jelentkezések a teljes összeg töredékét kérik, így ha őket választjuk, akkor lehetőségünk van több projekt támogatására.

Amennyiben már meglévő kertről van szó előnyt jelent, ha létezik valamilyen szintű együttműködés más szervezetekkel, helyi közösségekkel vagy másik oktatásügyi intézményekkel. A szervezetek közötti és a közösségen belüli együttműködés egyikei az alapítvány alapértékeinek.

Továbbá azt is figyelembe vesszük, hogy létezik-e egy hosszútávú terv a kert fenntartására és használatára. Az alapítvány célja egy hálózat kialakítása a résztvevő iskolák közötti információ, tapasztalat illetve esetlegesen növénymagok és cserjék cserélése érdekében. Erre szeretnénk a közeljövőben felépíteni egy platformot. A fenntarthatóságához viszont szükség van jól működő, hatékony kert projektekre.

További fontos tényező az, hogy a kert termései bekerülnek-e a gyerekek iskolai étrendjébe. A környezettudatosságra történő nevelés meghatározó élményének tekintjük azt, ha a gyerekeknek el tudják fogyasztani a munkájuk gyümölcsét.

Előnyben részesítjük azokat a jelentkezéseket, akár meglevő, akár új projektről van szó, amelyek komposztálást és bármilyen jellegű újrahasznosítást foglalnak magukba.

A pályázat fő célja a szabadtéri oktatás integrálása a teljes tantervbe. Így szívesen látjuk, ha fel vannak tüntetve a kert integrálására vonatkozó törekvések a biológián kívül más tantárgyakkal is.

A gyerekeknek és esetlegesen a szülőknek a munkába történő bevonásának mértéke is fontos mérvadó. Itt különösen a volontőr munkával szembeni viszonyt figyeljük, mivel az önkénteskedés népszerűsítése az alapítványunk egyik célja.

Előnyben részesítjük az egyszerűbb terveket. Ennek fő oka tapasztalati jellegű. Ugyanis az első évben támogattunk nagyobb, komplexabb terveket, amelynek kivitelezése előre nem látott akadályokkal kellett, hogy megbirkózzon. Továbbá értékeljük, ha a kivitelezési terv listázza az esetlegesen felmerülő akadályokat, amik potenciálisan gátolhatják a projekt sikerességét.

Jó ötletnek tartjuk óvodások, különösen a következő évi elsősök bevonását a munkába, akár egy napi látogatás erejéig is.

Szívesen vesszük a városi iskolák jelentkezéseit, ahol a zöld környezet hiánya negatív kihatással lehet a gyerekek fejlődésére. Ez az egyetlen tényező azonban nem elég a pályázat elnyerésére.

A meteorológiai állomás ötletét jónak tartjuk. A projekt oktatás ötletét pozitívan fogadjuk. Különös figyelemmel kísérjük, hogy hogyan valósul meg a gyakorlatban, ha az eredeti terv része volt.

A teljesség igénye érdekében a következőkben felsoroljuk azokat az eddigi pályázatokban felmerült ötleteket, amelyek ellenkeznek az alapítvány értékeivel és/vagy céljaival, ezért súlyosan hátráltatták a projekt pozitív elbírálását.

Nem tartjuk előnyben azokat a projekteket, amelyek célja parkok kialakítása, és a fókuszban különböző dísznövények állnak. Ez helyett előnyben részesítjük az olyan terek kialakítását, amelyekben őshonos növényeket vagy esetleg konyhakerti növényeket és gyümölcsfákat terveznek ültetni.

Általánosságban véve minden költség, ami nem szorosan a kert projekthez fűződik kételkedéssel van fogadva. Gyakori költségvetési pont a “promóciós anyag”. Véleményünk szerint a projekt népszerűsítése megoldható a helyi média csatornáin és közösségi oldalakon, amelyek közül egyik sem igényel anyagi befektetést. Környezetvédelmi alapítványként nem szeretnék olyan projekteket támogatni, amelyek növelik Szerbia szemétkezelési problémáját. Továbbá megértjük, hogy sok iskola anyagi nehézségekkel küzd, de irodai felszerelést, alapvető oktatási felszereléseket ez a projekt nem hivatott támogatni.

Végül pedig szeretnénk hangsúlyozni, hogy a projekt céljait vázoló szekciót mindig különös figyelemmel olvassuk. Hatalmas gyakorisággal fordul elő, hogy azok a kiírott pályázat szövegéből közvetlenül vannak a kivitelezési tervbe átmásolva. Ez nem célra vezető. Mi azokat a célokat példákként adjuk meg a kiírásban. És őszintén kíváncsiak vagyunk arra, hogy az egyes intézmények milyen célokat szeretnének elérni a kert projekt által. Nem a saját szavainkat szeretnénk visszahallani, hanem a projekt csapatok egyéni, autentikus megnyilvánulásait.

A fentebb felsorolt terjedelmes lista nem azt kívánja éreztetni, hogy egy sikeres projektnek a lista minden elemének meg kell felelnie. A szöveg célja, hogy példákat hozzon fel arra, hogy milyen úton érdemes elindulni a projekt tervezésekor, és ezeken belül a realitás talaján maradva, mit tudnak az első évben megvalósítani. Amit a legfontosabbnak tartunk az az, ha a terven világosan látszik, hogy az írója felismeri, hogy az egy éven belül elérhető lehetőségek limitáltak. Ehhez mérten kis, könnyen bővíthető projekttel jelentkezik, és felvázolja, hogy hogyan lehet a további években fejleszteni azt.

Hermina & Aleksandra
Oláh Vass HerminaAleksandra Dulić