Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Spomenik prirode
Grupa stabala hrasta lužnjaka kod Jelenskog ostrva

1
ZZPS

Izvod iz baze podataka „Zaštićena prirodna dobra / Spomenik prirode – stabla” Zavoda za zaštitu prirode Srbije, geoSrbija sloj „Zaštićena područja / Zaštićena dobra (stabla)”.

Tip i opis dobra: SP (spomenik prirode)
Godina upisa: 1994
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajlovi: 1.182.76.wkt, 1.182.77.wkt, 1.182.78.wkt, 1.182.79.wkt, 1.182.80.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.