Fondacija „Jasen”
Fondacija „Jasen”

Spomenik prirode
Drvored hrastova kod Bačkog Petrovog Sela

1
PZZP

Izvod iz baze podataka „Granice područja zaštićenih prirodnih dobara u postupku zaštite na teritoriji AP Vojvodine” Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, geoSrbija sloj „Zaštićena područja AP Vojvodine / Planirane granice zaštićenih dobara”.

Tip i opis dobra: SP (spomenik prirode)
map GIS podaci

Preuzmi: GeoJSON, KML, WKT. WKT* izvorni fajl: 1.301.3.wkt.
*WKT fajlovi su u SRB_ETRS89 prostornom referentnom sistemu, po pravilniku Republičkog geodetskog zavoda.